Jste zde

Poděkování

Děkuji všem, kteří svou účastí, nebo vzpomínkou uctili památku našeho kamaráda Zdeňka Štěrbu, který nás tak nečekaně opustil!
za RMK Letovice Jirka Kašpar